TerugSchiften

H.M. Kuitert - SchriftenWat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet

Leven is denkbeelden verzamelen; samen vormen ze onze visie op de wereld en onszelf. We lijken op een huis waarin iemand lang heeft gewoond: de kamers slibben dicht met dingen die hij wil bewaren, althans niet weggooien. Schiften zou het beste zijn. Maar hoe doe je dat?

Soms gaat het vanzelf. Andere godsdiensten een plaats toekennen, het was niet in ons opgekomen als ze niet zelf op het toneel waren verschenen. Nu dwingt hun komst ons om onze traditionele denkbeelden over religie op de helling te zetten.

Schiften moet je willen en vooral durven: de stap maken van niet durven weggooien naar niet langer bewaren. In deze bundel voltrekt Harry Kuitert zo’n schifting op het terrein van het christelijk geloof. Niet alle overgeleverde denkbeelden zijn de moeite van het bewaren waard, sommige lijken zelfs op de wapenrusting van middeleeuwse ridders. Je gaat ervoor naar het museum, maar trekt het in het dagelijks leven niet aan. Schiften dus. Waar het Kuitert heeft gebracht kan de lezer in dit boek nalezen.

‘Het boek biedt in een relatief kort bestek en vanuit een ruime variëteit van invalshoeken een helder inzicht in de huidige stand van zijn opvattingen. Schiften is een veelkleurige bos bloemen geworden, die een eenheid vormt dankzij het oog en de hand van de samensteller van het boeket.’
- NRC Handelsblad (28 januari 2005)

ISBN 90 259 5458 8
Paperback
253 pagina’s
€ 17,90

Verschenen in 2004
Verkrijgbaar bij de boekhandel


CONTACT

Uitgeverij Ten Have
Postbus 13288
3507 LG  Utrecht
Telefoon: 088-7002600
info@uitgeverijtenhave.nl
www.uitgeverijtenhave.nl

Uitgeverij Ten Have