TerugKennismaken met Kuitert

H.M. Kuitert - Kennismaken met KuitertEen overzicht van zijn theologie

Deze bundel gaat over de belangrijkste thema’s uit Kuiterts werk van de afgelopen 25 jaar. Vanaf Zonder geloof vaart niemand wel (1974) tot Jezus: nalatenschap van het christendom. Het werk van Kuitert is bij een breed publiek vooral bekend geworden door de uitdagende titels die hij aan zijn boeken wist mee te geven, zoals Zonder geloof vaart niemand wel, Alles is politiek, maar politiek is niet alles en Het algemeen betwijfeld christelijk geloof.

Elk van zijn boeken bevat meestal ook wel een prikkelende uitspraak die in het geheugen van de lezers blijft hangen zoals “Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt” of “Jezus kan God niet vervangen”. Degenen die zich wat meer in zijn werk verdiept hebben zullen bij zijn naam ook meteen denken aan begrippen als “antropologisch vloertje", “God als zoekontwerp”, et cetera.

In deze, ter gelegenheid van Kuiterts 75e verjaardag uitgebrachte bundel, wordt zijn werk samengebracht rondom negen in overleg met de auteur vastgestelde thema’s. Die thema’s klinken in de titels van de hoofdstukken door. Ze markeren de ontwikkelingsgang van Kuiterts theologie, zonder overigens te suggereren dat die ontwikkeling nu op zijn 75e afgerond zou zijn.

In dit boek ligt het accent op Kuiterts bijdrage aan vragen als ‘Wat heet geloven?’, ‘Wie is God?’, ‘Wie is Jezus?’, et cetera. Dat zijn de klassieke vragen van de christelijke dogmatiek. Alleen in de hoofdstukken V (Dood en leven), VI (Leven voor Gods aangezicht) en VIII (Ben ik wel christelijk genoeg) komen expliciet ethische thema’s (suïcide, euthanasie, gebod en vrijheid, seculiere moraal, et cetera.) aan de orde.

‘Kuiterts uiteenzettingen zijn – zeker in deze bloemlezing – brokstukken, studies, essayistisch in de oorspronkelijke betekenis van het woord, opener en rafeliger dan zijn kerkelijke tegenstanders vaak denken, en daardoor uitnodigingen om mee te doen, het ermee te proberen. De charme ervan is het onopgesmukte en het onvervaarde, en de afwezigheid van het stellige en het krampachtige dat verdedigers van het christendom nogal eens hebben.’
- NRC Handelsblad

ISBN 90 259 5143 0
Paperback
352 pagina’s
€ 26,90

Verschenen in 1999
Verkrijgbaar in de boekhandel


CONTACT

Uitgeverij Ten Have
Postbus 13288
3507 LG  Utrecht
Telefoon: 088-7002600
info@uitgeverijtenhave.nl
www.uitgeverijtenhave.nl

Uitgeverij Ten Have