TerugJezus: nalatenschap van het christendom

H.M. Kuitert - Jezus: nalatenschap van het christendomSchets voor een christologie

Sinds twee eeuwen halen geleerden om strijd een echte Jezus onder het stof van de overlevering vandaan, en het einde is nog niet in zicht. Het laat de eenvoudige toeschouwer verbijsterd achter: hij voelt zich in een doolhof van Jezusbeelden en kan de weg niet meer vinden. Dit boek doet er wat aan. Niet door de zoveelste echte Jezus te leveren, ook niet door te vertellen hoe je weer uit de doolhof komt, maar door te verduidelijken hoe die in elkaar zit. daar is theologie voor; ze schrijft niet voor, maar verheldert.

Wat hebben ze met hem gedaan door de eeuwen heen? Die vraag is de as waarop de auteur de Jezusbeelden uitzet. Christologie als een soort receptiegeschiedenis van de evangeliën dus. Te beginnen bij de Oude Kerk, die Jezus het liefst als een Tweede Gebod zag, maar er later twee naturen verenigd in één persoon voor in de plaats stelde: de kerkelijke Christus. Door de Verlichting werd deze kerkelijke Christus afgelost door de historische Jezus en vandaag door een Jezus ‘van betekenis’ (als makelij gedacht). Ieder maakt er het zijne van, dat is Jezus als nalatenschap van het christendom. Kan dat?

De auteur hangt die vraag op aan het onderscheid tussen abstracte en figuratieve kunst. Abstracte kunst is niet gebonden, de schilder zet hier een hoekje groen neer, daar een veegje geel, net zo lang tot hij een mooi geheel heeft geschapen. Een figuratieve schilder heeft een onderwerp dat dwingt en moet terugkomen in zijn schilderij; daar is het figuratieve kunst voor. Zo kan een Jezusbeeld niet zonder terugkeer van Jezus van Nazareth daarin. Het enige wat over hem vaststaat is dat hij de joodse religie aanhing (Jezus was niet de eerste christen).

Waarin zijn christenen dan anders dan joden? Niet in hun ontwerp van God, maar in de reikwijdte daarvan: via Jezus staat God ook voor niet-joden open. Dat ziet de christenheid als de wereldhistorische gebeurtenis van Jezus. In de versie van Paulus: God was in Christus doende de wereld met Zichzelf te verzoenen. De vroomheid boog dat om tot Jezus als God-op-aarde, twee keer God dus. De auteur pleit ervoor daarvan af te stappen, Jezus niet als concurrent van God te vereren en de christologie een toontje lager in te zetten. Er is dus een weg uit de doolhof, als je eenmaal weet hoe hij in elkaar zit. Zonder gevolgen voor de kerk, voor de cultuur, voor Europa, blijft dat niet. Maar met Jezus als priester en als wegwijzer naar een niet door etnische tegenstellingen bepaalde, multiculturele samenleving, komt Europa volgens de auteur een heel eind.

‘Elke tijd schept zijn eigen Jezus. Kuitert schetst, in een glasheldere stijl en op meeslepende wijze, een beeld van een Jezus dat past bij déze tijd. Het beeld is verleidelijk en verrassend, omdat hij niet op zoek is naar Jezus’ wezen, maar alle nadruk legt op diens functionaliteit, als poort naar God.’
- NRC Handelsblad (18 september 1998)

ISBN 90 259 4774 3
Paperback
320 pagina’s
€ 24,90

Verschenen in 1998
Verkrijgbaar in de boekhandel


CONTACT

Uitgeverij Ten Have
Postbus 13288
3507 LG  Utrecht
Telefoon: 088-7002600
info@uitgeverijtenhave.nl
www.uitgeverijtenhave.nl

Uitgeverij Ten Have