>


TerugHarry Kuitert: zijn God

Harry Kuitert: zijn GodSchrijvers, theologen en filosofen over Kuitert

Dr. H.M. Kuitert is een van de meest spraakmakende protestantse theologen van de laatste veertig jaar. Prikkelend heeft hij het debat aangezwengeld over thema’s als een zinvol beroep op de bijbel en een verantwoord gebruik van het woord ‘God’.

Ter gelegenheid van Kuiterts tachtigste verjaardag mocht een aantal theologen, filosofen en literatoren aangeven wat hun het meest aanspreekt in Kuiterts theologie, maar ook wat hun daarin tegenstaat of zelfs irriteert.

ISBN 90 259 5456 1
Paperback
144 pagina’s
€ 14,90

Verschenen in 2004
Verkrijgbaar in de boekhandel


CONTACT

Uitgeverij Ten Have
Postbus 13288
3507 LG  Utrecht
Telefoon: 088-7002600
info@uitgeverijtenhave.nl
www.uitgeverijtenhave.nl

Uitgeverij Ten Have