Nieuwste boek, nu in tweede druk verschenen:

TerugAlles behalve kennis

Afkicken van de godgeleerdheid en opnieuw beginnen

  • Vader van de moderne theologie herschrijft de geschiedenis van zijn vak.
  • Polemisch, diepzinnig, vlijmscherp en onderhoudend.
  • Biedt gezond alternatief voor dogmatische religie.

Theologie is alles behalve kennis van God. Om dat te laten zien herschrijft Harry Kuitert de geschiedenis van de theologie, die met Plato begint en via de scholastiek in de leer van Karl Barth culmineert. Velen beschouwen Barth als de grote bevrijder van de scholastieke theologie, die ervan uitging dat haar kennis van God van zijn wezen en eigenschappen - aan alle eisen van wetenschappelijkheid voldeed. Wat God van zichzelf bekend maakte werd bevestigd door natuur en geschiedenis. Barth neemt de scholastieke erfenis in zijn geheel over, behalve dan dat hij niet van een weg van beneden naar Boven wil weten. Kennis van God is een kwestie van genade. Alleen kennis die je vanuit Gods genadige toewending ontvangt, is ware kennis van God of kennis van de ware God. Volgens Kuitert heeft Barth daarmee zijn theologie onkwetsbaar voor kritiek gemaakt en zijn vak daarmee geen dienst bewezen.

In Alles behalve kennis laat Kuitert de lezer niet alleen 'afkicken' van de theologie als godskennis. Hij houdt ook een vurig pleidooi voor zijn vak als geesteswetenschap. Daarin worden godsdiensten bestudeerd als geestuitingen van onze verre voorouders, die aan de wereld betekenis probeerden te verlenen door haar onder woorden te brengen. Centrale vragen zijn daarin: hoe legden onze voorvaderen, als ze de wereld uitlegden, zichzelf uit? Hoe doen wij dat vandaag? En is de overlevering daarbij een hulpmiddel? Die geesteswetenschap bevrijdt de gelovige van een dogmatisch keurslijf en biedt hem de mogelijkheid zelf op zoek te gaan naar betekenis.

'Volgens Kuitert zegt het geloof alles over degene die gelooft maar niets over datgene en diegene waarin wordt geloofd.[ ] Kuitert durft het aan de fundamenten van de theologie ter discussie te stellen. Daarvoor verdient hij respect.' - Tubantia

'In Alles behalve kennis.borduurt hij voort op eerder werk waarin hij de stelling poneerde dat God "van verbeelding" is, een "denksel", gecreëerd door de mens die eerder al goden schiep om zin en betekenis te verlenen aan een zinloos bestaan in een chaotisch universum.' - De Volkskrant

'Een boek zoals de lezers van hem gewend zijn: de ingewikkelde materie wordt glashelder uiteengezet'- Volzin

'Als al het spreken over Boven van beneden komt [ ] wordt het tijd dat we weer bij Boven beginnen en ons door Hem laten gezeggen.' - Reformatorisch Dagblad

'Terecht heeft Kuitert kritiek op de term theologie (=godgeleerdheid). Die term suggereert dat wij over God kunnen beschikken alsof hij op onze tekentafels getraceerd kan worden.' - Friesch Dagblad

'Kuitert laat in zijn nieuwste boek Alles behalve kennis zien dat ieder mens zijn of haar eigen beeld creëert [ ] Onze godsbeelden refereren niet aan de werkelijkheid.' - Radio Oost

'Als voor dit boek één ding geldt dan is dat wel dat hij [ ] Karl Barth serieus neemt [] Dit leidt tot een boeiend en informatief betoog waarmee velen, vooral theologen, hun voordeel kunnen doen.' - In de waagschaal

ISBN 978 90 259 0112 7
paperback, 288 pagina's
14 x 22 cm (bxh)
€ 19,95 2de druk

 

 
 


CONTACT

Uitgeverij Ten Have
Postbus 13288
3507 LG Utrecht
Telefoon: 088-7002600

Uitgeverij Ten Have